Onderzoek Game On!

Radboud universiteit nijmegen en Landstede

#360 VR- Teacher education 2016

Beste student,

Op jouw opleiding gaan we meewerken aan een onderzoek en daarom zal je binnenkort een vragenlijst ontvangen. Met dit bericht willen we je graag wat vertellen over het onderzoek waarvoor wij deze vragenlijst gaan afnemen.

Projectteam:

Marlou Poppelaars, PhD student

Tamar Schaap, MSc

Dr. Anna Lichtwarck-Aschoff

Dr. Marloes Kleinjan

Prof. Dr. Isabela Granic

Big image

Waarom dit onderzoek?

Video games worden steeds populairder onder jongeren. Soms wordt gezegd dat je van video games agressief wordt of dat het spelen van video games tijdsverspilling is. Steeds meer onderzoek laat echter zien dat het spelen van sommige games positieve effecten heeft, je kunt bijvoorbeeld sneller schakelen tussen bepaalde gedachten of dingen beter onthouden. Wij willen, als onderzoekers van de Radboud Universiteit, graag onderzoeken welke effecten video games hebben en hoe video games hierin verschillen. We zijn dus heel blij dat jouw opleiding meewerkt aan dit onderzoek!

Big image

Hoe ziet het onderzoek er precies uit?

Om te kunnen onderzoeken hoe video games jongeren beïnvloeden, zullen we eerst een vragenlijst afnemen bij de studenten. Deze vragenlijst gaat over hoe je denkt, wat je voelt, wilt en doet.

Vervolgens zal een deel van de studenten gevraagd worden om deel te nemen aan het onderzoek. Deze studenten worden verdeeld over drie groepen. Sommige studenten spelen voor het onderzoek een spel, andere studenten krijgen pas na afloop van het onderzoek een spel te spelen. Deze spellen krijgen de studenten in bruikleen om thuis in hun vrije tijd te spelen. Daarnaast vullen deze studenten thuis een paar digitale en papieren vragenlijsten in. Dit is nodig om te onderzoeken of de video games effecten hebben en hoe dit precies werkt. De studenten die benaderd worden voor verdere deelname aan het onderzoek zullen voor het invullen van de vragenlijsten een bedankje krijgen.

Big image

Vertrouwelijkheid

We willen graag benadrukken dat alle gegevens anoniem verwerkt worden en vertrouwelijk zullen worden behandeld. Dat betekend dat alleen de onderzoekers van de universiteit jouw vragenlijst kunnen zien. Ook vul je bij de vragenlijst alleen een persoonlijke code in, jouw naam zal dus niet op de vragenlijst staan. Bovendien worden de gegevens nooit aan derden verstrekt. Je bent ook niet verplicht om deel te nemen aan het onderzoek.

In uitzonderlijke gevallen kunnen nieuwe gegevens worden verkregen betreffende jouw gezondheid. In dergelijke gevallen zullen jij en (in overleg met jou) jouw ouders hierover door de onderzoeker geïnformeerd worden. Als je hierover niet geïnformeerd wenst te worden, kun je niet aan het onderzoek deelnemen.

Big image

Toestemming

Jouw opleiding vindt dit onderzoek erg belangrijk en heeft ingestemd met het uitvoeren hiervan. Wij hopen dat jij ook wilt meehelpen, omdat we er van overtuigd zijn dat jongeren hier erg veel baat bij zullen hebben, zowel nu als in de toekomst. Mocht je de eerste vragenlijst niet willen invullen, dan kun je dit voordat je de vragenlijst gaat invullen aangeven. Het kan ook zijn dat je ouders niet willen dat je de vragenlijst invult, zij kunnen dit dan zelf via een briefje aan het projectteam doorgeven.

Mocht je gevraagd worden om verder deel te nemen aan het onderzoek dan kun je op dat moment beslissen of je dat wel of niet wilt.

Brief voor ouders (minderjarig)

Big image

Verdere informatie

Als je vragen hebt over het project, aarzel dan niet om contact op te nemen met Marlou Poppelaars (024-3612955). Je kunt ook een e-mail sturen naar M.Poppelaars@pwo.ru.nl.


Bedankt voor het lezen van deze info!

Vriendelijke groet namens het projectteam,


Marlou Poppelaars

Projectteam:

Marlou Poppelaars, PhD student

Tamar Schaap, MSc

Dr. Anna Lichtwarck-Aschoff

Dr. Marloes Kleinjan

Prof. Dr. Isabela Granic

Big image